JavaScript isn't enabled in your browser. Without it same functions can't work.

Činosti koordinátora BOZP na staveništi

Zajišťování činností koordinátora BOZP na staveništi pro fázi přípravy a realizace stavby na základě ustanovení §14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Hlavní činnosti koordinátora BOZP:

  • Zpracování plánu BOZP na staveništi pro fázi přípravy stavby
  • Součinnost se zpracovatelem projektové dokumentace stavby ke stavebnímu povolení
  • Zpracování plánu BOZP na staveništi pro fázi realizace stavby
  • Identifikace a informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích
  • Stanovení technických a organizačních opatření k minimalizaci a eliminaci identifikovaných rizik
  • Kontrola dodržování předpisů k BOZP a provádění stanovených opatření
  • Koordinace odpovědných dodavatelů předmětné stavby
  • Součinnost k poskytování odborných konzultací k BOZP na stavbě
  • Zpracování zápisů z kontrolních dnů koordinátora BOZP