JavaScript isn't enabled in your browser. Without it same functions can't work.

Požární ochrana

Poskytování služeb a poradenství v oblasti požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění zákona č.225/2017 Sb. a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

 • Posouzení požárního nebezpečí a stanovení podmínek požární bezpečnosti provozovaných činností.
 • Kontrola dodržování platných předpisů o požární ochraně.
 • Provádění odborné přípravy a školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců.
 • Zpracování a vedení dokumentace požární ochrany.
Školení

Školení o požární ochraně a odborná příprava zaměstnanců dle požadavků vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. a v souladu s tematickým plánem a časovým rozvrhem školení popřípadě odborné přípravy školení zaměstnanců o požární ochraně školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek odborná příprava preventistů požární ochrany

 

Audity

Provádění jednotlivých kontrol o dodržování předpisů o požární ochraně v souladu s dokumentací požární ochrany (např. posouzení požárního nebezpečí, organizace zabezpečení požární ochrany, požární řád a jiné).

Dokumentace

Dokumentaci požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob tvoří:

 • kategorizace pracovišť z hlediska požárního rizika
 • směrnice pro zajištění PO
 • osnova školení zaměstnanců o PO
 • osnova školení vedoucích zaměstnanců o PO
 • požární řád pracovišť
 • požární poplachové směrnice
 • požární evakuační plán textově i graficky řád ohlašovny požáru
 • preventivní požární hlídky – školení
 • odborná příprava preventivní požární hlídky
 • ostatní dokumentace ve vztahu k požární bezpečnosti objektů a pracovišť, dále na přání k prováděným činnostem

Posouzení požárního nebezpečí může určit, že některé druhy dokumentace právnická osoba a podnikající fyzická osoba nezpracovává.

 • Účast při provádění cvičných požárních poplachů
 • Odborné metodické řízení činnosti pracovníků pověřených plněním úkolů na úseku požární ochrany